8/11/2011

Litratong Pinoy#149 Wala Na (Gone)

Photobucket


My father has been gone for a year now. Sometimes I feel, he's just somewhere near. Sometimes though, I would suddenly remember that I will never see him again. Sometimes, I ask myself what happens to the dead aafter they have gone from this earth. Is there really heaven or hell? Where is my father now? Wherever he is, I pray that he is doing well now.

Isang taon nang wala ang ama ko. Pakiramdam ko minsan, andyan lang siya. Minsan naman, bigla kong naalalang hindi ko na talaga siya makikita. Minsan, tinatanong ko sa sarili kung saan na papunta ang isang namatay kapag wala na siya sa mundo. Tutuo bang may langit at may impyerno? Asan na kaya ngayon ang ama ko? Kung nasaan man, dasal ko na sana'y maayos ang kanyang kalagayan.

0 comments: