8/04/2011

Litratong Pinoy#148 Nakasabit(Hanging)

They were like rags hanging inside their cages. No slight movements and it was just difficult to find and see their head or face. They are locally called kagwang (Philippine flying lemur) at it is known that they are just only few of them out in the forest, their true home. I was just wondering why they were allowed by the local government of Bohol to be captured like the tarsiers. Animals that should have been in their natural habitat but because of tourism, they were sadly just hanging inside their cages while some tourists/visitors made fun of them, surprise and poke at them just to see them move.

Philippine flying lemur

Para lang silang basahang nakasabit sa loob ng kanilang mga kulungan. Walang katinag-katinag at ang hirap hanapin kung saan nakatago ang kanilang ulo o mukha. Tawag sa kanila'y kagwang at sinasabing konting-konti nalang sila sa kagubatan, ang tunay nilang tirahan. Nakakapagtaka lang bakit pinayagan pa ng lokal na gobyerno ng Bohol na ikulong sila gaya ng tarsier. Mga hayop na dapat sana sa kagubatan nakatira pero dahil sa turismo, malungkot silang nakasabit na parang basahan habang sinusundot at binibirong biglain ng mga turista para lang makitang silang tumitinag.

0 comments: