11/09/2011

Litratong Pinoy#160 Gulong (Wheel)

Photobucket


The Singapore Flyer is a ginormous ferris wheel located at the Marina Bay, Singapore. It is 42 stories high and is considered the tallest ferris wheel in the world. It takes about 30 minutes for the ferris wheel to complete its turn. The Singapore Flyer was built for three years and has the best views of Singapore and neighboring islands. There are restaurants and souvenir shops below the Singapore Flyer for the visitors.

Pilipino:
Ang Singapore flyer ay isang napakalaking ruweda na makikita sa Marina Bay, bansang Singapura. Ang taas nito ay apatnapung palapag at sinasabing pinakamataas na ruweda sa buong mundo. May mga tatlumpung minuto para makumpleto ang ikot ng ruweda. Ang Singapore Flyer ay ginawa sa loob ng tatlong taon at may pinakamagandang tanawin ng Singapore at mga karatig isla. May mga kainan at tindahan ng mga "souvenirs" sa ilalim ng Singapore Flyer para mga bisita.

0 comments: