2/23/2012

Litratong Pinoy#173 Plenty (Madami)

Photobucket


There are plenty of people who wanted to get married but could not afford to do it due to lack of money. It was a good thing that there was somebody who decided to help them. This photo was taken at SM Davao during day of the hearts, February 14, 2012. Pag-IBIG Fund helped in making their members' wedding plans come true.

Pilipino Ang dami palang taong gustong mag-asawa ngunit salat sa pera kaya't hindi makasal. Buti nalang, may nagmagandang loob na tulungan sila. Itong litrato ay kuha sa SM Davao noong Araw ng Puso, ika-14 ng Pebrero 2012. Tumulong ang Pag-IBIG Fund sa planong pagpapakasal ng kanilang mga myembro.

0 comments: