3/01/2012

Litratong Pinoy#174 Sapin sa Paa

 

I had fun taking pictures of the costumes of the streetdancers of the Kadayawan festival last year. What I like most are their footwears. Unique. Colorful and of course, the Filipino's ingenuity and talent were quite obvious. 

Pilipino:
Kinatuwaan kong kuhaan ng mga litrato ang mga suot ng mga mananayaw ng Indak-indak sa Kadalanan sa piyesta ng Kadayawan noong nakaraang taon. Kasama sa nagustuhan kong mga kuha ay ang kanilang mga sapin sa paa. Kakaiba. Makulay at siyempre pa, kitang-kita ang galing at malikhain ng Pinoy.
0 comments: