3/23/2012

Litratong Pinoy#177 Mahirap Hanapin (Hard to Find)

IMG_5540
On our first day, we walked for several hours at the city centre of Tacloban. We were looking for something to buy to take home and I didn't expect it to be so hard to find.  We got tired and it took us well into the night and we did not them. Good thing though that on our second day, somebody told us where the buy the Tacloban native delicacies.

They said, the Tacloban trip can only be complete if one has eaten the native delicacies of binagol, moron and sagmani. This is why we where quite happy to see them lining up at Zamora St., fronting the Goldilocks store near the public market of Tacloban.

Pilipino: Sa unang araw, naglakad-lakad kami ng ilang oras sa sentro ng lungsod ng Tacloban. Naghahanap ng kung anong dapat ipasalubong at hindi ko akalaing mahirap hanapin pala ang mga iyon. Inabutan kami ng pagod at kalaliman ng gabi pero hindi talaga namin nahanap. Mabuti na lang at sa pangalawang araw na pagsubok, may nakapagsabi kung saan namin matatagpuan ang mga pasalubong na kakanin ng Tacloban.

Sabi nila, kulang ang byahe sa Tacloban kung hindi nakakain ng binagol, moron at sagmani. Kaya, ang saya namin ng makita namin itong nakalinya ng marami sa daan ng Zamora, harapan ng tindahan ng Goldilocks na malapit sa pamilihan ng bayan.

0 comments: