3/08/2012

Litratong Pinoy#175 Babae (Woman)

Photobucket


When you say  "Filipino woman", she'll surely have the talent and brains. These are the women dancers who participated in the Kadayawan festival streetdance last year. Their group was one of the top winners for that year. Today is the International Women's Day.

Pilipino: Kapag sinabi mong "babaeng Pilipino", siguradong may galing at talino. Ito ang mga babaeng mananayaw na sumali sa Indak-indak sa Kadalanan para sa piyesta ng Kadayawan noong nakaraang taon. Ang grupo rin nila ang isa sa mga nanalo nang taon na iyon. Ngayon ay internasyonal na araw ng mga kababaihan.

1 comments:

Dinah said...

opkors, beauty na brains pa! ganyan ang pinay :-)